Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov » O nás

O nás

  Kto, čo sme?

  Občianska cykloiniciatíva OCI BB  je skupinka priaznivcov cyklistiky a inej nemotorovej dopravy, ktorej hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica a v širšom regióne.

  Od koho, od čoho – odkedy?

  • ako skupinka dobrovoľníkov od roku 2005
  • ako registrované občianske združenie od roku 2010

  Komu, čomu sa snažíme pomôcť?

  • vzniku a rozvoju podmienok pre nemotorovú dopravu v Banskej Bystrici – či už rekreačnú, alebo účelovú (prevažne cyklodopravu)
  • identifikácii, navrhovaniu a značeniu trás pre nemotorovú dopravu, presadzovaniu týchto trás v územnom pláne a získavaním prostriedkov na ich vybudovanie (mestský rozpočet, granty)
  • rozvoju turizmu v našom regióne
  • podpore trvalo-udržateľného rozvoja, enviromentálnej výchove
  • rozvoju dobrovoľníckej činnosti

  Koho, čo oslovujeme?

  • všetkých, ktorí majú radi cyklistiku a iné druhy „samopohonu“
  • tých, ktorí sú ochotní pomôcť pri zlepšovaní kvality života v našom meste a jeho okolí

  O kom, o čom vás chceme informovať?

  • čo sa deje v našom regióne v rozvoji nemotorovej dopravy
  • o aktuálnych športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach
  • o pripravovaných a prebiehajúcich projektoch podporujúcich rozvoj nemotorovej dopravy
  • o výstavbe cyklochodníkov a cyklociest
  • o službách a informáciách spojených s rozvojom nemotorovej dopravy

  S kým, s čím spolupracujeme?

  • naším hlavným spolupracovníkom je Mesto Banská Bystrica
  • s inými cyklozdruženiami v regióne aj na Slovensku
  • s nadáciami
  • s podnikateľmi, ktorí majú záujem podporiť naše aktivity
  • s odbornou aj laickou verejnosťou
  • s dobrovoľníkmi – radi vás privítame medzi nami