Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov » O nás

Naše projekty

  Do práce na bicykli 2012, 2013

  Európsky týždeň mobility 2012 v Banskej Bystrici (16.9.-22.9.2012)

  Generel nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici, podporený UNDP (2010-2012)

  Medokýš - úprava priestranstva pri prameni na Štiavničkách

  Cyklofest  – tradičné športové stretnutie priaznivcov cyklistiky s myšlienkou poukázať na potrebu podpory nemotorovej dopravy podporované nadáciou Ekopolis, Kontom Orange, Mestom Banská Bystrica  (2012 ,2011, 2009, 2008, 2007, 2006)

  Vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy bývalý Krajský úrad – Európa Shopping Center – Nám. H. Vajanského - grant od nadácie Ekopolis –  projektová dokumentácia odovzdaná MsÚ (2007)

  Petícia za rozvoj cyklotrás na území mesta (2005)

  Navrhovanie, spracovávanie a prezentácia cyklotrás a cyklochodníkov v meste a okolí

  Pripomienkovanie a dopĺňanie územného plánu mesta Banská Bystrica