Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov

Cyklofest

  V meste Banská Bystrica nie je momentálne možné využívať bicykel ako bezpečný prostriedok dopravy. Naša Občianska cykloiniciatíva (OCI BB) sa dlhodobo snaží o to, aby sa vytvárali podmienky pre systematické riešenie problematiky cyklodopravy na území mesta Banská Bystrica s náväznosťou na okolie. Tiež rastie počet automobilov v meste a ľudia si neuvedomujú ich vplyv na kvalitu života v meste. Chceme ponúknuť alternatívu k zlepšeniu nášho životného prostredia. Hlavnými cieľmi každoročného podujatia Cyklofest sú:

  1. Podporiť myšlienku rozvoja cyklotrás a zlepšenie podmienok pre cyklistov v Banskej Bystrici tak, aby sa bicykel mohol stať aj v našom meste a regióne alternatívnym každodenným dopravným prostriedkom pre všetkých.
  2. Umožniť minimálne 300 ľuďom v Banskej Bystrici bezpečne si zabicyklovať a zažiť si tak atmosféru mnohopočetného a bezpečného pelotónu v Banskej Bystrici.
  3. Propagácia bicyklovania, ako zdravého životného štýlu a vhodnej formy nahradenia individuálneho motorizmu.

  Každoročne ponúkame návštevníkom podujatia možnosť vybrať si z dvoch trás. Jedna býva náročnejšia pre zdatnejších cyklistov cca 30 - 50km a druhá je určená pre rodinky s deťmi a menej zdatných záujemcov cca 10 - 15km. Obidva pelotóny majú zabezpečený policajný a zdravotný sprievod. Po absolvovaní pelotónu sa všetci účastníci majú možnosť občerstviť a zúčastniť sa sprievodných podujatí, ktoré prebiehajú počas celého dňa. Pre najmenších účastníkov býva pripravený program, ktorý tradične zabezpečuje Súkromná základná škola u Filipa. Tento program býva zameraný na dopravnú výchovu a všetky súťaže a bývajú koncipované v tomto duchu. Pre mládežníkov, ale nielen pre nich býva zaujímavé vystúpenie cykloakrobatov, ktoré sa každoročne teší veľkému záujmu. Najsledovanejšou časťou podujatia býva samozrejme v závere vyžrebovanie tomboly, kde víťazi môžu získať hodnotné cykloceny, na čo sa tešia malí aj veľkí účastníci.

  Cyklofest 2011

  Cyklofest 2009

  Cyklofest 2008

  Cyklofest 2007

  Cyklofest 2006