Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov

Program ETM 2015 v Banskej Bystrici

  Program Banská Bystrica

  16. september 2015
  15:00 – 18:00,  Námestie SNP
  Slávnostné odštartovanie Európskeho týždňa mobility
  a Týždňa dobrovoľníctva 2015 v Banskej Bystrici za účasti primátora mesta
  súťaže, hry a tvorivé dielne pre deti
  veľtrh neziskových organizácií
  elektro bicykle, triximobil
  kultúrny program
  anketa spojená s tombolou ( každý účastník podujatia bude mať možnosť vyplniť anketový hárok na tému mobilita a dobrovoľníctvo, čím sa automaticky dostáva do žrebovania o atraktívne ceny)

  15:30 – 17: 30, Námestie SNP
  Goldsprint - cyklosúboj
  Banská Bystrica prijala výzvu mesta Bratislava - súboj cyklistov na trenažéroch Goldsprint. Účastníci dvojhodinového zápolenia podporia myšlienku Európskeho týždňa mobility – Mestá patria aj bicyklom! Zapojiť sa môže každý, kto prejaví záujem.  Bicyklový šprint si vyskúšajú aj primátori oboch zúčastnených miest.

  18:00 – 20:00, Záhrada - Centrum nezávislej kultúry
  Záhradné dišputy: Pešia zóna (inak)
  Diskusia o výzvach, ktoré sú na Slovensku pri plánovaní peších zón. Jej účastníci diskusie sa dozvedia  ako sa plánovali a realizovali pešie zóny v Banskej Bystrici, Zvolene a Martine. Čo sa podarilo a čo je inak oproti plánom. Predstavené budú inšpiratívne a pozitívne spôsoby riešenia problémov peších zón a odporúčania pre budúce projekty peších zón, či ich revitalizácie.

  19. september 2015
  9:30, Námestie SNP
  CYKLOFEST
  tradičné podujatie pre všetkých, ktorí majú chuť vyskúšať si jazdu na bicykli v mnohopočetnom  pelotóne. Vybrať si bude možné z dvoch okruhov:  veľký – cca 20 km - pre zdatných cyklistov  a malý  - cca  5  km – vhodný pre rodiny s deťmi, seniorov a menej zdatných cyklistov. Po dojazde oboch pelotónov je pripravený v Záhrade – CNK program s občerstvením.

  Trasa velý pelotón: 

  Cyklopelotón štartuje na Nám. SNP pri VUCke, smeruje dole námestím, odbočí do Národnej ulice, cez prechod I.66 , cez most pri malej žel. stanici na Hronské predmesti, Belušova, smer  Uhlisko (Mičinská cesta) vedie ľavou stranou rieky Hron 2,3km po asfaltovej ceste, potom po lesnej ceste až na križovatku pred obcou Šalková. Tu odbočíme doprava smer Dolná Môlča -  Hronskou cestou po asfaltovej ceste II. triedy so stúpaním 8% pokračujeme do obce Môlča v úseku 2 km. Na križovatke pri obecnom úrade odbočíme doprava a pokračujeme po hlavnej ceste II. triedy so stúpaním až 13% smerom nad obec Horná Mičiná (560m.n.m) tu začína klesanie do obce Horná Mičiná. V obci Horná Mičná odbočíme doprava na  hlavnú cestu II.triedy č. 591 a stúpame na Mičinský kopec stále po ceste II. Triedy smerom do BB na Uhlisko – na estu 9. mája smerom ku križovatke kde odbočíme na Hronské predmestie, ďalej prejdeme cez most pri malej žel. Stanici a križujeme cesti I66 smerom do Národnej ulice a peloton končí znova na Nám. SNP (pri Beniczkého dome) pasážou do Záhrady CNK.

  Trasa malý pelotón:

  Cyklopelotón štartuje spolu s veľkým pelotonom na Nám. SNP pri VUCke, pokračuje do Národnej ulice, cez prechod I.66 , cez most pri malej žel. stanici na Hronské predmestie , Belušovu,  smer  Uhlisko (Mičinská cesta) a odbočíme na ulicu 9. Mája, ktorou pokračujeme smerom cez most a križujeme cestu I66 smerom do Kapitulskej ulice. Pod Pamätníkom SNP odbočíme  smerom do Parku  pod Pamätníkom SNP(ponad zmrzlinu), kde peloton absolvuje okruh okolo Parku pod Pamätníkom a smeruje naspäť do Kapitulskej ulice (ponad zmrzlinu), Kapitulskou ulicou sa dostane na Nám. SNP, kde má cieľ pri Beniczkého dome a prejde pasážou do Záhrady CNK.

  22. september 2015
  6:00 – 18:00, Námestie Štefana Moysesa
  Deň bez áut - parkovisko v centre mesta trochu inak
  Ukážka toho, ako môže vyzerať centrum mesta bez áut.

  Sprievodné podujatia ETM 2015:
  - S hadom na zebre (využívanie ekologických druhov dopravy na presun do a zo školy, súťaž pre deti prvého stupňa ZŠ) šoly sa môžu do súťaže registrovať online na http://www.trafficsnakegame.eu/slovakia/ 
  - Celotýždňová osvetová kampaň Vyber. Zmeň. Kombinuj. (Prehodnocujme svoje dopravné návyky, buďme k sebe ohľaduplní vo verejnom priestore,  Správne kombinuj/DO THE RIGHT MIX)
  - VII. Ročník konferencie Cyklistická doprava – konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite (6. – 7. Október 2015). Registračný formulár na konferenciu: http://www.cyklodoprava.sk/konferencia/