Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov

Hlasujte za vznik nového banskobystrického parčíka - č.16!

  Banská Bystrica skrýva viacero zanedbaných priestorov, ktoré sa však s trochou snahy a šikovnosti dajú pretvoriť na obľúbené lokality oddychu jej obyvateľov. Takýmto miestom sú aj pozemky v blízkosti plážového kúpaliska, ktoré sú v súčasnosti domovom len pre veľké množstvá stavebného odpadu a buriny. Ide pritom o mimoriadne atraktívny priestor, ktorý je v priamom dotyku s potokom Tajovka a budúcou cyklotrasou spájajúcou centrum mesta s Podlavicami.

  Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica sa preto rozhodla, že toto miesto s pomocou zdrojov z Participatívneho rozpočtu mesta revitalizuje a spraví z neho funkčný parčík, ktorý bude slúžiť nielen obyvateľom Fončordy či cyklistom využívajúcim budúcu cyklotrasu, ale aj všetkým obyvateľom mesta, ktorí túžia po novej zelenej odpočinkovej zóne.

  Vybraný priestor sa nachádza na sídlisku Fončorda, v blízkosti areálu plážového kúpaliska a pozdĺž potoka Tajovka. Aktuálne v blízkosti tohto priestoru prebieha výstavba polyfunkčných objektov, ktorá zabrala aj pôvodnú zeleň a detské ihrisko. Miesto, ktoré v rámci Participatívneho rozpočtu plánujeme premeniť na relaxačnú zónu, by preto mohlo nahradiť aj plochy, o ktoré obyvatelia tejto časti mesta prišli výstavbou.

  Naším zámerom je, aby pri premene celej plochy asistovali aj obyvatelia mesta. Nielen tým, že sa zúčastnia na spoločných brigádach, ktoré vtlačia tomuto zanedbanému miestu novú tvár, ale aj tým, že sami navrhnú vybavenie parčíku, ktorý tak získa takú podobu, akú si budú predstavovať práve samotní ľudia!

  Banskobystričania, nepremeškajme príležitosť rozšíriť možnosti na relax v meste, hneď vedľa potoka a budúcej cyklotrasy. Možnosť vybudovať nový mestský parčík sa totiž nenaskytne každý deň. Hlasujte v Participatívnom rozpočte za projekt "Relax zóna – oddychovo-relaxačná a cyklo zóna Tajovka" a vytvoríme spolu miesto, ktoré sa stane obľúbenou oázou oddychu pre ľudí každého veku. :)

  HLASOVANIE K PARTICIPATÍVNEMU ROZPOČTU PREBIEHA DO 13.4.2017. OBČAN SA MUSÍ OSOBNE ZASTAVIŤ V KLIENTSKOM CENTRE NA MESTSKOM ÚRADE A HLAS MÔŽE ODOVZDAŤ LEN NA ZÁKLADE PREDLOŽENIA OBČIANSKEHO PREUKAZU, POTVRDENIA O ŠTÚDIU ALEBO DOKLADU O PRECHODNOM POBYTE. Projekt je pod poradovým číslom 16.

  Prílohy: