Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov

Európsky týžden mobility 2014 v Banskej Bystrici

  Každý rok sa Európsky týždeň mobility zameriava na určitú tému týkajúcu sa udržateľnej mobility, tzv. fokálnej témy. Miestne orgány sú povinné organizovať aktivity pre svojich občanov založené v duchu tejto témy. Európska komisia  tiež vyzýva, samosprávy, aby iniciovali a podporovali trvalé opatrenia, ktoré podporujú tému ročníka.

  Počas  minulého storočia, boli mestá formované mestskými plánovačmi  väčšinou v prospech motorovej dopravy, mestské oblasti v celej Európe boli prepracované tak, aby vytvárali lepšie podmienky hlavne pre motorovú dopravu, mnoho krát na úkor iných foriem dopravy. Prevaha súkromných vozidiel má za následok, že naše mestá sa stávajú stále viac preťažené, znečistené a hlučné, ako aj menej zdravé a príjemné pre život obyvateľov.
  Európsky týždeň mobility 2014 si kladie za cieľ prehodnotiť spôsob, akým vnímame mestský/verejný priestor. Po celý týždeň sa bude skúmať vzťah medzi využitím verejného priestoru a kvalitou života. Tohtoročný slogan, "Naše ulice, naša voľba", povzbudzuje/motivuje ľudí v celej Európe na vytvorenie takých miest, v ktorých chcú žiť.
  Celosvetovo  vzrastá hnutie, ktoré sa snaží  „získať späť“ mestský priestor: parkovacie  miesta môžu byť zmenené na parčíky. Konkrétne, betónové ulice možno použiť pre komunitné aktivity. Dopravné tepny môžu ustúpiť  terasám kaviarní a reštaurácií. Stručne povedané, tento rok je o opätovnom prerozdelení  a prepracovaní ulíc a verejných priestranstiev v prospech ľudí.
  Potreby cyklistov a chodcov sú často ignorované - v tomto roku dúfame, že sa zmenia priority v oblasti mobility, aby tí, ktorí využívajú metódy dopravy s malým dopadom na životné prostredie  a udržateľné spôsoby dopravy sa dostali do centra pozornosti.
  Počnúc veľkými, až po malé mestá, každý z nás je dotknutý tým, ako využíva verejný  priestor a aké typy dopravy uprednostňuje. Miestne autority spolu s občanmi môžu vytvárať mestá, pre ľudí.

  Tak, ako v predošlých ročníkoch, aj v tomto sme sa zapojili do celoeurópskej kampane a pripravili pre Banskobystričanov niekoľko podujatí, ktoré majú za cieľ motivovať, tak zástupcov samosprávy, ako aj samotných obyvateľov, zamyslieť sa nad tým, ako môžeme spoločne prispieť k tom, aby sme mali mesto, pekné, bezpečné, čisté a prijemné pre život:-)

  Informácie o podujatiach viď plagát nižšie.