Za rozvoj nemotorovej dopravy

Nachádzate sa tu

Domov

Čo sme zistili počas kampane DPNB 2017 v Bystrici?

    V máji tohto roku sa 448 obyvateľov nášho mesta zo 77 firiem a organizácií rozhodlo, že zapojením do kampane Do práce na bicykli podporia myšlienku rozvoja ekologických foriem dopravy v Banskej Bystrici. Ako sme pred kampaňou sľubovali, výsledky, dôležité zistenia aj postrehy účastníkov kampane zhrnieme a budeme tlmočiť Mestu Banská Bystrica. Po spracovaní všetkých údajov sme napokon napísali list, ktorý sme adresovali nielen primátorovi mesta Jánovi Noskovi, ale aj ďalším dôležitým ľuďom na magistráte, ktorí na rozvoj cyklodopravy v meste majú vplyv. List Vám prinášame v úplnom znení.

    Zároveň ďakujeme, že ste účasťou v kampani Do práce na bicykli prispeli svojím hlasom k tomu, aby nás, banskobystrických cyklistov, bolo opäť viac vidieť a počuť.